Helene Cagara Bækgaard er jordemoder OG psykoterapeut, og hun har specialiseret i at hjælpe kvinder og par, som går eller har gået i fertilitetsbehandling.

I denne podcast taler jeg med Helene om de helt normale følelser som skam og sorg, som kan være uhåndgribelige og svære at sætte ord på. Vi taler også om det kliché-agtige råd: Det hjælper at tale om det – fordi, det gør det faktisk, erfarer Helene.

Desuden bliver 80% af hendes klienter gravide indenfor 8 måneder, når de går hos hende (og får fertilitetsbehandling vel at mærke)!

Ydermere slår vi et ‘svinkeærinde’, da vi kommer omkring, hvordan det føles og kan italesættes, når man mærker det helt rigtige for én selv, når valg skal træffes i fertilitetsbehandling, graviditet, fødsel og barsel… Og det er altid relevant i det informeret valg!

Du kan finde Helene her: www.helenecagara.dk

Tag vel imod – og tilgiv os for de små hundelyde undervejs i episoden. De var ret søde, som det ses på billedet 😉